TÜBİTAK is committed to helping combat the global COVID-19 pandemic with initiatives and free resources. Learn More

Ulusal teknoloji hamlesine ve dönüşümüne liderlik

Ulusal Bilim Olimpiyatları

Ulusal Bilim Olimpiyatları 30 yıldır gençlere eğitim imkanı sunuyor.

Genel Bilgi

2202 Bilim Olimpiyatları Programı TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yer alan Yarışmalar Grubu tarafından yürütülen programlardan biridir.

TÜBİTAK bilim olimpiyatları sürecini ulusal, uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatları olmak üzere üç kulvarda ve birbirleriyle ilintili olacak şekilde yürütür.

TÜBİTAK 2202 - Bilim Olimpiyatları programı kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar bilimleri alanlarına ilgilerini artırmak, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda özel eğitim olanakları sağlamak yolu ile gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl Astronomi-Astrofizik (yeni), Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar dallarında Bilim Olimpiyatları’nı düzenlemektedir. Bilim olimpiyatlarında başarılı olan öğrenciler Astronomi-Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar dallarında seçilmekte, eğitilmekte, her yıl düzenlenen Bölgesel ve Uluslararası olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmektedirler.

1978 yılında başlayan uluslararası olimpiyatlara katılım sürecimiz, 1993 yılında ulusal bir program haline getirilmiştir. 30 yıldır iki aşamalı sınav sistemi ile Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarında düzenlenmektedir. Bu sürece 1996 yılında Ortaokul Matematik, 2017 yılında Ortaokul Bilgisayar, 2022 yılında Astronomi-Astrofizik 2024 yılında Coğrafya dalları eklenmiştir. Toplam sınav dalı sayısı dokuza çıkmıştır. 

Süreç Şeması

01

Başvuru

Öğrenciler, her yıl duyurulan tarihte ebideb.tubitak.gov.tr sistemine giriş yaparak sınava başvururlar.

02

1. Aşama Sınavı

Öğrenciler, TÜBİTAK tarafından kendilerine bildirilen sınav yerlerinde sınava girerler.

03

Yaz Kampı

1. Aşama Sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrencilerimiz, 2. Aşama Sınavı'na hazırlık amacıyla TÜBİTAK tarafından Yaz Kampı'na davet edilir.

04

2. Aşama Sınavı

Ulusal düzeyde madalya kazananların belirlenmesi amacıyla 1. Aşama Sınavı'nda başarılı bulunan ve yaz kampına davet edilen öğrenciler, 2. Aşama Sınavı'na katılırlar.

05

Kış Kampı

Ulusal düzeyde madalya kazanan ve olimpiyat komitesince çağrı metnine göre belirlenen öğrenciler, takım seçme sınavlarına hazırlanmak için Kış Kampı'na davet edilir.

06

Takım Seçme Sınavları

Kış Kampı'na davet edilen öğrenciler, bölgesel ve uluslararası olimpiyatlara katılmak için takım seçme sınavlarına alınır.

07

Takım Kampları

Program kapsamında öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik yapılan her türlü çalışma Olimpiyat Komitelerince BİDEB ile koordineli olarak yürütülür.

08

Bölgesel ve Uluslararası Olimpiyatlara Katılma

Bölgesel ve Uluslararası Bilim Olimpiyatı yarışmaları her yıl düzenlenmektedir.

Birinci Aşama Sınavı

Birinci aşama sınavları ülke çapında 2020 yılı itibariyle 81 il merkezinde ve KKTC’de önceden belirlenip ilan edilen tarihlerde düzenlenir. Birinci Aşama Sınavı Soruları çoktan seçmeli olarak TÜBİTAK tarafından yetkilendirilen Olimpiyat Komitesi tarafından hazırlanır. Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı ile ilgili sınav bilgileri şu şekildedir:

SınıfDalSoru SayısıSınav Süresi
Hazırlık, 9, 10 ve 11 (lise son sınıflar katılamaz)Matematik 32180 dk.
Coğrafya4075 dk.
Bilgisayar50150 dk.
8, Hazırlık, 9, 10 ve 11 (lise son sınıflar katılamaz)Fizik25210 dk.
Kimya50150 dk.
Astronomi-Astrofizik25210 dk.
Biyoloji100150 dk.
5,6,7,8. sınıfOrtaokul Matematik32180 dk.
Ortaokul Bilgisayar3090 dk.

Nasıl Hazırlanmalıyım?

Ulusal Bilim Olimpiyatları ortaokul ve liselere devam etmekte olan öğrencileri doğa bilimlerinde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak, aynı zamanda Uluslararası ve Bölgesel Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek ekiplerin belirlenip, bu doğrultuda yetiştirilmeleri amacıyla düzenlenmektedir.

Olimpiyat sınav soruları içerik ve zorluk düzeyi bakımından öğrencilerin katıldığı diğer sınavlardan farklı olup özel yetenekleri keşfetmeye yöneliktir.

Birinci Aşama Sınavı ile ilgili müfredat ve kaynakça bilgileri için  tıklayınız.

Birinci Aşama Sınavlarının Değerlendirilmesi

Birinci Aşama Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi sınav yapan kurumun optik sonuçları dikkate alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından yapılır. Olimpiyat Komitesinin, BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşünü alarak belirlediği puanın üzerinde puana sahip öğrenciler, Yaz Okulu, Kurslar ve İkinci Aşama Sınavı’na davet edilir.

Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanır ve BİDEB tarafından düzenlenecek olan Yaz Okulu’na davet edilir.

Yaz Kampı

Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, İkinci Aşama Sınavı’na hazırlık amacıyla Yaz Okulu’na katılarak alanında yetkin akademisyenler tarafından eğitim görmektedir.

Yaz okulu (Ağustos/Eylül aylarında) iki hafta sürmektedir ve hemen arkasından Komite Başkanları tarafından talep edilmesi durumunda öğrenciler, Kasım ayında düzenlenen ve bir hafta süren Kasım Kampı’na davet edilmektedirler.

İkinci Aşama Sınavı

Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama Sınavı’na doğrudan başvuru yoktur. Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre başarılı olan öğrenciler İkinci Aşama Sınavı’na çağrılırlar. İkinci Aşama Sınavı yazılı ve/veya uygulamalı yapılabilir. İkinci Aşama Sınavı soruları TÜBİTAK tarafından yetkilendirilen Olimpiyat Komitesi tarafından hazırlanır. Sınav sonucu değerlendirmeler, genel sıralama dikkate alınarak belirlenen taban puanları üzerinden yapılır. Sınav sonucuna göre ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından başarılı öğrenciler ulusal düzeyde madalya almaya hak kazanırlar ve Kış Okuluna davet edilirler.

İkinci Aşama Sınavlarının Değerlendirilmesi

Değerlendirmeler, genel sıralama ve/veya baraj puanları üzerinden yapılır. Baraj puanı, her madalya türü için BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşü alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenebilir. İkinci Aşama Sınavı’nda derece alan öğrencilere Madalya ve Başarı Belgesi verilir, öğretmenlerine ise Takdir Belgesi verilebilir. Madalyalar, genel sıralamadaki puan kırılımlarına göre 4 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya şeklinde dağıtılır. Puanlarda eşitlik olması durumunda madalya sayılarında BİDEB Başkanlığı'nın onayı ile bir önceki ya da bir sonraki puan dikkate alınarak artırma/azaltma yapılabilir.

İkinci Aşama Sınavı sonucunda, madalya alan ve BİDEB Başkanı’nın sözlü/yazılı görüşü alınarak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen öğrenciler, düzenlenen Kış Okulu’na davet edilirler.

Kış Kampı

Bilim Olimpiyatları Kış Kampı, Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama Sınavı'ndaki performansına göre katılmaya davet edilen öğrenciler için iki hafta süren bir bilimsel zenginleştirme programıdır. Öğrenciler, Türkiye’nin her yerinden diğer öğrenciler ve konunun uzmanı akademisyenlerle birlikte çalışarak seçtikleri disiplinde yoğun ve ileri düzey teorik/pratik eğitim almaktadırlar.

Bilimde daha ileri çalışmalar ve kariyer için harika bir başlangıç olan Kış Okulu, Takım Seçme Sınavları'na hazırlık niteliğindedir.

Sınav Sonucu Öğrenme

Bilim Olimpiyatları sınav sonuçlarına BİDEB + de Olimpiyat Sınav Sonuçları sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

Geçmiş Sınav Soruları ve Çözümleri

Geçmiş olimpiyatlarda sorulmuş sorulara ve çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Sınav öncesi kendinizi denemek için büyük fırsat!

Takım Seçme Sınavları ve Takım Kampları

Kış Okulu sonrasında yapılan Takım Seçme Sınavları ve gerekli görülmesi durumunda Yaz Okulu, İkinci Aşama ve Kış Okulu sınav sonuçları da dikkate alınarak, Bölgesel veya Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek takımlar ilgili Olimpiyat Komitelerinin görüşleri doğrultusunda belirlenerek GYK tarafından değerlendirilir ve Başkanlık onayı sonrası kesinleşir.

Takım Seçme Sınavları sonunda belirlenen takımlar ilgili Olimpiyatların katılım tarihine kadar Olimpiyat Komitelerince belirlenen tarihlerde kısa süreli takım kamplarına alınırlar. Bu kamplarda öğrenciler alanının uzmanı akademisyenlerden teorik ve/veya pratik dersler alırlar. Kamplar seviye olarak Kış Okulu’nun da üstüne çıkmaktadır.

Program kapsamında öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik yapılan her türlü çalışma Olimpiyat Komitelerince BİDEB ile koordineli olarak yürütülür.

Forum sayfasında akademisyenlerimiz tarafından sorulan bilim sorularını yanıtlayın.

Detayları Göster

Sınav öncesi kendinizi test edebileceğiniz Online Quiz'e davetlisiniz!

Detayları Göster